SBK Västra Dist. D-RUS inbjuder till MH TL-utbildning 24-25 maj

Tid: 24-25 maj kl. 09:00 – 15:00.
Plats: Lilla Edets Brukshundklubb

RUS MTMH
Anmälan: Anette Grahn. Mail: st.grankarr@hotmail.com
Avgift 500kr inbetalas till plusgiro: 52 98 09-6 i samband med anmälan.
Anmälan skall innehålla namn, adress, medlemsnummer SBK, telefon och mailadress.
Ev. speciella matbehov.
OBS! Sista anmälningsdag 19 maj 2014!
Krav för deltagande:Genomgången ”Mer mentalkunskap” (M3). Officiellt A-figurantarbete MH 5 gånger.
Ta med till kursen:

  • Bestämmelser
  • Anvisningar MH
  • Nyckel MH
  • Ordlista Mentalitet finns på SKK:s hemsida
  • Mentalitetsboken

 

Info om kursen: Owe Andersson 070-246 08 07