Ett sista farväl

Denna soliga fredag var vi många från klubben som kom till Sigges begravning för att ta ett sista farväl. En mycket ljus och fin begravning. Sigge hade så många strängar på sin lyra. För honom var allting möjligt. Det ordna sig alltid sa han. Han var en mångsysslare, klubbens fixare under många år såväl i stort som i smått. Han trodde mer på det personliga mötet än det skrivna ordet. Men för den som enbart sjukdom är givet är döden skönare än livet.

Sigges begravning