Kallelse till Årsmöte 2015

 

Medlemmarna i Kungälvs Brukshundklubb kallas härmed till årsmöte 2015
söndagen den 22 februari 2015 Kl: 17:00 i Klubbstugan.
Förslag till dagorning: Dagordning Årsmöte 2015