Infobrev till medlemmar!

Infoblad kungälvs BK våren 2016

Detta brev har skickats till samtliga medlemmar med en korrekt registrerad mailadress i medlemsregistret. Har du inte fått mailet behöver din information i medlemsregistret uppdateras. Gå in på medlemonline eller kontakta medlemsanvarig på medlem@kungalvbk.com