Resultat söket!

Tack till alla tävlande i lördagens den 26 mars!

Lägre:
Jan Svedberg med Foggens Qalle
Karin Haglund med Vassruggens Arn Ulfheidna
Maria Andreasson med Mandylike´s Concorde

Högre:
Pernilla Svensson med Lindjax India
Git Jering med Trotza
Kari Anne Lier Hansen med Visterwood Ynni Du

Elit:
Mette Klavenes med Ajja
Marianne Nilsson med Lei-Anns Doris
Torbjörn Johnsson med Hinnared´s Xman

Kungaägget sök 2016

Kungaägget sök 2016

Kungaägget sök 2016

Kungaägget sök 2016

Kungaägget sök 2016

Kungaägget sök 2016

Kungaägget sök 2016

Kungaägget sök 2016

Kungaägget sök 2016

Kungaägget sök 2016 Kungaägget sök 2016

Kungaägget sök 2016

Prispall Lägre

Kungaägget sök 2016

Prispall Högre

Kungaägget sök 2016

Prispall Elit