Hyresgäster !

Denna helgen är det hyresgäster! Tänk på det när ni vistas på klubben!