VIKTIG INFORMATION

VIKTIG INFORMATION
Marken som är närmast motorvägen (E6:an) är nu såld, och vår utnyttjanderätt är därmed förbrukad! Viktigt att alla medlemmar tar hänsyn till detta, så vi får en god relation till våra grannar. Gränsen går strax efter gaveln på ladan och rakt över kullen mot vår infart. Rastning och träning av hundar bör i största möjligaste mån undvikas på den sålda marken.
Vänliga hälsningar Styrelsen gm Ordförande.