Lydnadsregler 2017-2021

Mer tid att tycka till om lydnadsregler 2017-2021

Det är viktigt att alla får chansen att delta i revideringsprocessen. Därför har nu SKK kommit överens med SBK att ge alla lite mer tid att tycka till om förslaget fram tom söndagen den 31 juli 2016. Den 8 september kommer SKK/CS att besluta i ärendet. Regelförslaget finns publicerat på både SKK:s och SBK:s hemsida, där även mailadressen dit man kan skicka sitt svar finns.

I SKK:s prov och tävlingskommittés (PtK) möte den 2 mars 2016 togs denna fråga upp. Se §33 & §34 i länken nedan:
http://www.skk.se/Global/Dokument/Protokoll/Prov-och-tavlingskommitten/PtK-1-2016-samt-bilaga.pdf

I SKK:s centralstyrelse (CS) möte den 27 april 2016 togs denna fråga upp. Se §54 c i länken nedan:
http://www.skk.se/Global/Dokument/Protokoll/Centralstyrelsen/CS-2-2016.pdf