Våra SM-deltagare!

Skydd:

Sverker Lindblad Lindjax Jetson vinnare 2015
Alexandra Johansson Lindjsx Kaizer 700,375 p
Mikael Nordqvist, Lei-anns Eive 682,25 p
Dessutom kan man ju notera att det är två ekipage från Alingsås i skyddet.

Spår

Karin Haglund vassruggens Arn Ulf Heidna 614,75 p
Reserv: Linda Adeteg R4 Lindjax Grozz 590,375 p
Totalt från västra, fem ekipage

Sök

R1 Marianne Nilsson Lei-anns Doris 598,375
Västra totalt fem deltagare
Rapport
Västra totalt fem deltagare och värt att notera, alla från GMBK.

Deltagare SM i Rallylydnad 2016

Anna Ivarsson Lady-Di USM-vinnare 2015

Deltagare SM i Lydnad 2016

R4. Nathalie Johansson The Look Explosive Ace 288,167 p

Det kan vara intressant för alla att känna till vilka domare som skall döma.

Domare 2016

Rallylydnad

Beatrice Palm
Emil Falk
Katarina Strömberg
Madeleine Svensson
Sofia Angleby – Överdomare
Lena Sundlöf – Reservdomare

Lydnad

Anna-Kerstin Svensson (Skåne)
Martha Landin (Blekinge)
Bo Isaksson (Västra)
Barbro Kamleitner (Närke)
Ulf Jernestål (Närke) – Överdomare