Tävling i Specialsök

TOMTESÖKET

Inofficiell tävling i Specialsök – Preparatsök

Preparat: Eukalyptus (Hydrolat)
3 moment: Gods, inomhussök & sök på person

Torsdag den 7/12 kl. 18-21
på Kungälv BK

Kom och känn doften av glögg & pepparkaka i vår julpyntade stuga!

Inget samarrangemang med SNWK och inte heller någon Nosework tävling. Doftprov krävs ej!

Specialsök är när hunden söker och lokaliserar en specifik doftetikett och i detta fall är det eukalyptus hydrolat som hunden ska söka och hitta i sökområdena.

Max antal gömmor i varje sökområde är 3 gömmor och det kommer inte vara några planerade tomma sök.

Sökarbetet är inte slut förrän föraren anser att området är genomsökt eller när hunden hittat och markerat sista gömman, alternativt när tiden är slut.

Inomhussök: högsta gömman kan vara placerad på max höjd 1,5 m och hunden kommer inte kunna komma ända fram, men du som förare ska kunna tala om att det är en hög gömma.

Godssök: Innehåller kartonger, resväskor, maskinväskor odyl

Sök på person: Hunden söker av personer som sitter på stolar och gömman är ej högre än midjan på personen. Antal personer är 3-5 som sitter på stolar.

Det kommer att finnas en maxtid för varje sökmoment som meddelas vid samlingen och genomgång av sökområdet.

Alltså kommer inte tiden att vara avgörande för den som kommer att vinna, däremot är den utslagsgivande mellan lika poäng.

Alla sök genomförs med kopplad hund, förutom inomhussöket som kan köras okopplat om föraren önskar.

Bedömning kommer att ske utifrån hundens motivation i sökarbete, förarens taktik & samarbete mellan ekipaget, samt hundens markering av hittad doftlega/gömma.

Domare: Susanne Kihl & Reino Oskarsson

Mer info om bedömning mm kommer i PM:et.

Anmälan ska vara arrangören tillhanda senast den 15/11 och lottning sker den 16/11.
Vi kommer att bereda plats för 20 startande ekipage.
Anmälningsavgift: 200 kr som betalas in då du fått bekräftelse att du kommit med.

Anmälan sker till Carina Karlsson via mail.

Mail: carina.henrik@gmail.com

Namn, mobilnr, klubbtillhörighet, hundens namn, ras, ålder.