SBK Västra distriktets utbildningssektor inbjuder lokalklubbarnas instruktörer till en utbildningsdag