Inbjudan och ansökan till Grundmodulen

Inbjudan och ansökan till utbildning
Grundmodul för
Allmänlydnads-, Rallylydnads- och Tävlingsinstruktör

Välkommen till Grundmodul
Startar på SBK Göteborgs avd
27 oktober kl 09.00

Sista anmälningsdag utbildningssektorn tillhanda 7 oktober.

Syfte: En grundläggande utbildning för alla instruktörskategorier, som syftar till
att ge deltagarna en gemensam värdegrund och kunskapsbas.

Mål:
Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha grundläggande kunskap om:

 • SBK:s organisation, dressyrpolicy och etiska regler
 • De regler, lagar och förordningar som berör hundägare
 • Hundens historia, omvårdnad och skötsel
 • Hundars olika personlighet och rastypiska egenskaper
 • Inlärningsprinciper och inlärningsmodeller
 • Självkännedom, kommunikationsstilar, presentationsteknik, coachande
  förhållningssätt och feedback
 • Praktiskt kunna använda analysinstrumentet ”Vem är hunden´´
 • Praktiskt kunna använda TSB-modellen

För att kunna antas till utbildningen ska deltagaren:

 • Vara rekommenderad av styrelse i sin lokalklubb. Här ska vägas in bl. a visat
  intresse för klubbarbete och att ha en personlighet som passar för
  uppdraget.
 • Ha gått minst en kurs med egen hund
 • Visa ett pedagogiskt förhållningssätt och tycka om att arbeta med människor
  och hundar
 • Vara en god förebild för andra hundägare
 • Ha tillgång till dator och internet (egen, via klubben, kamrater, bibliotek etc.)

För att läsa mer, klicka på länken nedan. Om du önskar gå kursen, mejla sekreterare@kungalvbk.com

Inbjudan till Grundmodul 27 okt 2018

Anmälan Grundmodul 27 okt 2018