Klubbloggan på kläder

Vill du ha den nya SBK-loggan tryckt på ditt plagg?
Vänd dig till NWB Sport & Profil på Utmarksvägen 20, de har redan vår logga!