Årets Agilityhund 2017

Regler Årets Agilityhund 2017

Endast officiella resultat kan tillgodoses!

Placeringspoäng:

  1. 100p
  2. 80p
  3. 60p
  4. 50p
  5. 40p
  6. 30p
  7. 20p
  8. 15p
  9. 10p
  10. 5p

Tilläggspoäng: 2p per startande i klassen (delas ut till placering 1-10), 1p per startande i klassen som kört loppet (delas ut till de som kommer efter 10:e placering).

När året är slut skickar du in dina 10 bästa resultat varav minst 3 i vardera klassen (hopp respektive agility). Dina resultat skickas senast 31/12 för året de gäller.

Dina resultat kan du hämta via http://sbktavling.se/ skicka sedan en utskrift från SBK till coltris@live.se (se till att det syns både antalet starter och din hunds placering).

ENDAST KORREKTA INSKICKADE RESULTAT KOMMER ATT RÄKNAS!

Johanna och Quana