Belöningssystem instruktörer och hjälpare

Kungälv 2012-03-14
Belöningssystem för instruktörer och medhjälpare
Kungälvs BK’s styrelse har beslutat att införa ett belöningssystem för instruktörer
och medhjälpare.
Systemet bygger på ett poängsystem för genomförd kurs.
För genomförd kurs erhålles 1000 poäng motsvarande 1.000:- kronor som instruktör/medarbetare erhåller per kurs som kan tagas ut i form av bidrag till kläder och fortbildning som läger, föreläsning m m.
Antal poäng kan sparas i ett år.
Instruktör/medarbetare inkommer till styrelsen efter avslutad kurs eller verksamhetsår med
underlag för att få del av belöningssystemet.

Styrelsen beslutar att ovanstående riktlinjer för belöningssystem för instruktörer och
medarbetare införs från och med våren 2012.
Kerstin Petersson
Ordförande