Städinstruktion

Följande ytor städas varannan vecka enligt schema.
Nedervåningen i huset:

 • Golvet sopas/dammsugs samt våttorkas.
 • Bord och bänkar torkas av.
 • Toaletten städas
 • Kylskåpet rensas från gamla varor.
 • Töm papperskorgarna

Baracken

 • Golvet sopas/dammsugs samt våttorkas.
 • Bord och bänkar torkas av.
 • Kylskåpet rensas från gamla varor.
 • Töm papperskorgarna
 • Nya kurslokalen
 • Golvet sopas/dammsugs samt våttorkas.
 • Bord och bänkar torkas av.
 • Töm papperskorgarna

Bajamajan

 • Spolas av med vattenslangen (glöm ej ta ut toapappret först)
 • Fyll tanken så att vattennivån täcker innehållet.
 • Töm papperskorgen

Planerna

 • Behållare för bajspåsar kollas och töms vid behov. Nya säckar sätts upp