Allmänlydnad

Målet är att lära hundägaren hur hunden fungerar och förstå sin hund, samt skapa god relation med sin hund. Att fortsätta med dom som gicks igenom på valpkursen. Kursen är för hundar i åldern 6-12 månader.

Teori
– Hundens beteende
– Människan/Hundens språk/Ledarskap
– Hundens utvecklingsperioder
– Inlärning – Förstärka rätt beteende – Skapa rätt motivation och förväntan
– Hundens individuella egenskaper som rädsla, stress, oro och aggresivitet
– Aktivitetsövningar som uppletande och spår
– Hundens skötsel
– Hundhållning och ansvarsbestämmelser
– Information om SBK och vår lokalklubb

Praktik
– Relationsövningar – t ex Leka med hunden (start och slut)
– Föremålsintresse/Lek
– Hantering/Visitation/Avkoppling
– Bra – Nej – Friande kommando som Varsågod/Hopp & Lek
– Inkallning
– Sitta – Sitta kvar
– Ligga – Ligga kvar
– Kontakt – Följaövningar
– Hopp
– Nosaktivering, Spår och uppletande