Momentlära

Momentlära i ny tappning – MOMENTKURS

För medlemmar i Kungälv BK

Nu finns möjligheten att anmäla sig till momentkurs och välja de moment du känner att du vill ha hjälp med och kursavgiften är 200 kr/momentkurs med 3-6 deltagare/tillfälle.

Vid mindre än 3 anmälda ställs tillfället in och pengarna återbetalas, för övrigt är det bindande anmälan.

Du anmäler dig under respektive moment som du önskar och anmälan gäller då du betalat avgiften.

De som håller i dessa moment är erfarna tävlingsförare i ”bruks” eller ”lydnadslydnad” och momenten är från appell – elit och vissa moment är för lydnadsklass startklass-lydnadsklass 3.

Alla momenten gås igenom teoretiskt med praktisk visning och därefter indivudell träning beroende på hundens utbildningsnivå.

Moment Linförighet & Fritt följ med Annelie Olsson
Torsdag den 8/2  kl. 18.30-21 på Kungälv BK: 6 platser
Från appell till elitklass
Anmälan senast den 28/1

Moment Inkallning med Marianne Nilsson
Tisdag den 10/4 kl. 18.30-21 på Kungälv BK:  6 platser
Från appellklass till elitklass
Anmälan senast den 31/3

Moment Kryp med Pia Sandberg
Tisdag den 24/4 kl. 18-21 på Kungälv BK: 6 platser
Från lägre till elitklass
Anmälan senast den 14/4