Rallylydnad

Detta är en kurs för hundar som är ca 1 år och upp. Där man som hund och förare går en bana med olika skyltar. Man startar med 100 poäng och vid fel så får man avdrag. Får man 70 poäng eller mer får man ett godkänt resultat. Får man 3 godkända resultat får man titel.

Teori
– Vad är rallylydnad
– Historia
– Klasspecifika regler
– Hur ser en rallybana ut?
– Alla skyltar i den klass kursen hålls för.

Praktik
– Grundpositioner (front, inkallning, sitt, ligg, stå, ”fot”, target)
– Alla skyltar i den klass kursen hålls för.
– Skyltkombinationer
– Liten/stor rallybana