Valpkurs

Målet är att lära hundägaren hur hunden fungerar och förstå sin hund, samt skapa god relation med sin hund. Kursen är för hundar i åldern 3-6 månader.

Teori
– Hundens beteende
– Människan/Hundens språk/Ledarskap
– Hundens utvecklingsperioder
– Inlärning – Förstärka rätt beteende – Skapa rätt motivation och förväntan
– Hundens individuella egenskaper som rädsla, stress, oro och aggresivitet
– Aktivitetsövningar som uppletande och spår
– Hundens skötsel
– Hundhållning och ansvarsbestämmelser
– Information om SBK och vår lokalklubb

Praktik
– Relationsövningar – t ex Leka med hunden (start och slut)
– Föremålsintresse/Lek
– Hantering/Visitation/Avkoppling
– Bra – Nej – Friande kommando som Varsågod/Hopp & Lek
– Inkallning
– Sitta – Sitta kvar
– Ligga – Ligga kvar
– Kontakt – Följaövningar
– Hopp
– Aktivitetsdag