Valpträffar

För medlemmar i Kungälv BK & övriga i mån av plats.
Är du inte redan medlem så kanske du vill bli!

Har du några frågor är du välkommen att kontakt Susanne Kihl.
Mail: susanne.kihl@telia.com eller ringa på mobil: 0702572575.

SOMMARTRÄFF för valpar ca 3-6 månader

Nu finns möjligheten att anmäla sig till valpträff och välja de tillfällen du vill och kursavgiften är 100 kr/tillfälle med 3-6 deltagare/tillfälle.

Pengarna går oavkortat till Kungälv BK

Vid mindre än 3 anmälda ställs tillfället in och pengarna återbetalas, för övrigt är det bindande anmälan.

Du anmäler dig under respektive tillfälle som du önskar och anmälan gäller då du betalat avgiften.

En god relation innebär trygghet – samarbete & bestämmande med Marianne Nilsson den 14/7 kl. 10.30-12 på Kungälv BK: 6 platser.

Anmälan senast den 12/7.

Detta tillfälle får du tips om hur du skapar en bra relation med din valp, hur du visiterar din valp när det gäller skötsel och vård, att lära din valp hur den ska uppföra sig i vardagliga situationer.

Kontakt – Inkallning & belöning med Carina Karlsson den 18/7 kl. 18.30-20 på Kungälv BK: 6 platser.

Anmälan senast den 13/7

Här har du chansen som valpägare att få lite tips och ideér hur du skapar en god kontakt med din valp för er framtida inkallning där allt grundar sig i ett gott samarbete med din hund.

Kontakt – följsamhet – att sitta & sitta kvar med Susanne Kihl den 26/7 kl. 10.30-12 på Kungälv BK: 6 platser

Anmälan senast den 19/7.

Ett tillfälle där vi lägger fokus på kontakt och följsamhet, hur du lär din hund gå i koppel, att sitta och invänta ett friande kommando Samtidigt kommer vi lägga vikten på bra belöningar och relationskapande övningar efter individ.