Bli medlem

Bli medlem i Kungälvs Brukshundsklubb

Anmäl ditt medlemskap till medlem@kungalvbk.com

Uppge namn, adress, e-post, telefon/mobil och hela ditt personnummer i ditt mejl. Märk mejlet med; Nytt medlemskap, Anmälan om utträde ur klubben eller Annat ärende/meddelande.

Avgiften betalar du in på PG 433 84 29-6, ange ”medlemsavg” + personnummer så att vi vet vem som betalat. Anmälan är inte giltlig förrän avgiften är betald.

Medlemsavgifterna för Kungälvs Brukshundsklubb 

Ordinarie medlemskap 575kr (varav 400:- i förbundsavgift till SBK)(from 20180101)

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

Familjemedlemskap 175kr

Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).

Utlandsmedlemskap 705kr

Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 530 kr per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.

Ungdomsmedlemskap 300kr

Ungdomsmedlem är 6-25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då blir du medlem i båda klubbarna till priset för en. Du får båda tidningarna Brukshunden och Hundsport och får ta del av båda klubbarnas aktiviteter. Samma år som du fyller 26 år kan du välja att fortsätta ditt medlemskap i Brukshundklubben. Läs mer på www.shu.se.

Bli medlem hos Sveriges Hundungdom och välj Svenska Brukshundklubben som din specialklubb. Du får då två medlemskap i ett.
Du registrerar ditt medlemskap här:
Välj en lokal hundungdomsklubb nära dig och sedan Svenska Brukshundklubben som din specialklubb.

Förmåner som medlem i Kungälvs Brukshundklubb.

  • Fri tillgång till våra appellplaner för träning.
  • Möjlighet att går kurs hos oss.
  • 8% rabatt på hela sortimentet till ordinarie pris (utom fågelpellets) hos Danoxi Zoo i Rollsb Danoxi Zoo. Om man har dekalen på bilrutan.
  • 10% rabatt hos Zoonet på Ale Torg eller via www.zoonet.se

Dessutom som medlem i Svenska Brukshundklubben

 • Tidningen Brukshunden 6 gånger per år.
 • Köpa bra och prisvärda produkter i SBK-shop.
 • Deltaga i prov, tävlingar utställningar och mentalbeskrivningar.
 • Vår försäkring Personolycksfall ingå i medlemsavgiften under de år du är medlem.
  Den gäller under aktiviteter vi anordnar.
 • Rabatt på hundförsäkring hos Agria
 • Förmånliga sakförsäkringar