Jessica Mathiason och Hexgårdens Tea

Jessica Mathiason & OijOij

Hexgårdens Tea ”OijOij”

Ras: Border Collie

Född: 2013-06-27

 

Lydnad
klass I II III Elit
Bruks
grupp Appell Lägre Högre Elit Certp/Cert
Spår
Sök
Rapport
Skydd
Agility
klass 1 2 3
Agility
Hopp
Rallylydnad
klass Nybörjare Fortsättning Avancerad Mästare
Rallylydnad    
Övrigt