Johanna och Rebecca Schulz med Holevikens Quana

Johanna och Quana   Rebecca Schulz med Holevikens Quana

Johanna och Rebecca Schulz
Holevikens Quana

Ras: Schäfer
Född: 2008-09-16

Lydnad
klass I II III Elit
1:a Pris 1:a
Bruks
grupp Appell Lägre Högre Elit Certp/Cert
Spår Uppfl Uppfl
Sök
Rapport
Skydd
IPO
klass BH BSL1 BSL2 BSL3
Godkänd Utbildning tecken  Utbildning tecken
Agility
klass 1 2 3
Agility  3 P  3 P
Hopp  3 pinnar  3 pinnar  1 sm pinne
Rallylydnad
klass Nybörjare Fortsättning Avancerad Mästare
Rallylydnad    
Övrigt
MH
Klubbmästare Agility 2013
Klubbmästare Agility 2015
Utställning CK
SG1