Kirsi Heikkilä och Salta Killens Dasy ”Isa”

Kirsi Heikkilä och Salta Killens Dasy

Kirsi Heikkilä och Salta Killens Dasy

Kirsi Heikkilä
Salta Killens Dasy ”Isa”

Ras: Schäfer
Född: 2008-12-10

Lydnad
klass I II III Elit
LP1 LP2
Bruks
grupp Appell Lägre Högre Elit Certp/Cert
Spår Uppfl Uppfl  GK
Sök Uppfl  GK
Rapport
Skydd
Agility
klass 1 2 3
Agility
Hopp
Rallylydnad
klass Nybörjare Fortsättning Avancerad Mästare
Rallylydnad
Övrigt
Korad