Sandra Ström och Zathungens Ego

Sandra Ström och Zathungens Ego

Sandra Ström
Zathungens Ego

Ras: Australian kelpie
Född: 2010-03-16

Lydnad
klass I II III Elit
LP1
Bruks
grupp Appell Lägre Högre Elit Certp/Cert
Spår
Sök
Rapport
Skydd
Agility
klass 1 2 3
Agility
Hopp
Rallylydnad
klass Nybörjare Fortsättning Avancerad Mästare
Rallylydnad RLD N  RLD F
Övrigt
MH