Christina Wikström och Krokasmedens Difference ”Diffy”

ekipage_3 Ras: Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Född: 2007-02-11
Lydnad
klass I II III Elit
1:a pris 1:a pris    
Bruks
grupp Appell Lägre Högre Elit Certp/Cert
Spår Uppfl        
Sök  
Rapport
Skydd    
Övrigt
MH