Tankar kring inlärning och tävling både i brukslydnad och lydnad