top of page

Tävlingsinbjudan: Specialsökprov

KUNGÄLVS BRUKSHUNDKLUBB

Hälsar Dig välkommen till SBK specialsökprov

Den 31 oktober med första start kl.09:00


➢ PLATS : Industriområde i Kungälv

➢ STARTAVGIFT : 300 kr som betalas efter bekräftad plats


Anmälan görs till carina.henrik@gmail.com senast 14 oktober.

Din anmälan ska innehålla följande :

▪ Ditt namn och samtliga kontaktuppgifter

▪ Hundens namn och regestreringsnummer/TAVLIC

▪ Födelsedata

▪ Ras

▪ SBK medlemsnummer


Vi kommer lotta deltagarna den 16 oktober. Därefter kommer de som kommit med på provet få ett PM med betalningsuppgifter mm. Då är det viktigt att ni betalar in avgiften så den finns på Kungälv BKs konto SENAST 22 oktober. Annars kommer er start gå över till en reservplats.


Ni som INTE kommit med efter lottningen, kommer även ni få ett mail att ni har reservplats


STARTUPPGIFTER: Alla får en individuell starttid i ert PM


DOMARE OCH PROVLEDARE: Susanne Kihl och Annica Johansson


ETIKETT: Kong classic ( Röd kong )


För mer information och regler gå in på länken här under eller gå in på SBKś hemsida under specialsök. Där finns det senaste regelutkastet

https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/specialsok/


Om Du får förhinder eller har frågor kontakta mig Carina Karlsson på mail carina.henrik@gmail.com


Covid-19 Vi följer Folkhälsomyndighetens och SKKs rekommendationer Kom ihåg att hålla avstånd, vid minsta tecken på sjukdom, stanna hemma ! För att undvika folksamling lämna tävlingsplatsen efter prisutdelning och håll tider.

Comments


bottom of page