top of page
Kommittéer 

Hus & Fält

Rune Lövenius

Daniel Johansson

Mats Kihlgren

Bengt Rundberg

 

Köket

  • Vakant

 

Tävlingskommittén

Lena Källtén

Jennie Weimen

Mikael Nordqvist

Jonny Hallgren

Ronnie Hansson

Daniel Johansson

Roger Hultman

Catrin Lorensson

Mikael Palmqvist

Annika Kummel

Susanne Kihl

 

Ungdomssektorn 

Lotta Bratland
lotta@bratland.se

Mobil: 0761-112355

 

Tilde Jausovec
tildejausovec@gmail.com

Mobil: 0723-227879

 

Carolin Sköldén
carolin.skolden@securitas.se

Mobil: 0704-333446

 

Info, PR & Sponsring 

  • Linda Adeteg (SK)

sponsring@kungalvbk.com

 

Agilitysektorn 

Margareta Anderström 070-767 12 02

Birgitta Wallin 070-884 36 18

Specialsökskommittéen

Susanne Kihl (Sammankallande) Kontakt mobil:0702572575

Carina Karlsson

Petra Palmqvist

Matilda Sporre

Helén Kindholm

 

Tjänstehundar

Vilande

 

Rasutvecklingssektorn 

Vilande

 

Utbildningssektorn samt kursansvariga

Susanne Kihl (Sammankallande)

Carina Karlsson 

Monica Wall

Mikael Palmqvist

Jessica Ehrenholm'

Mats Kihlgren

kurs@kungalvbk.com

 

Ansvarig tävlingsmaterial 

Vilande

 

Tidningsredaktionen 

Vilande

 

Ansvarig webb

  • Jessica Ehrenholm

  • Eva Rud

webansvarig@kungalvbk.se

 

Ansvarig distriktskatalogen

bottom of page