Styrelsen

Ordförande: Lena Källtén
Lena Källtén
ordforande@kungalvbk.com
Vice Ordförande: Anna Ivarsson
Anna ivarsson
viceordforande@kungalvbk.com
Kassör: Kerstin Petersson
Kerstin Petersson
kassor@kungalvbk.com
Sekreterare: Jessica Mathiason
Jessica mathiason
sekreterare@kungalvbk.com
Ledamot 1: Heléne Gustafsson
Heléne Gustafsson
ledamot1@kungalvbk.com
Ledamot 2: Britt Staffas Munk
Britt Staffas Munk
ledamot2@kungalvbk.com
Ledamot 3: Johanna Åberg
Johanna Åberg
ledamot3@kungalvbk.com
Suppleant 1: Ingela Hofman
Ingela Hofgren
suppleant1@kungalvbk.com
Suppleant 2: Jenny Alvstråle
Jenny Alvstråle
suppleant2@kungalvbk.com
Show More

© 2019 Kungälvs Brukshundsklubb