Styrelsen

Ordförande: Lena Källtén
Lena Källtén
ordforande@kungalvbk.com
Vice Ordförande: Anna Ivarsson
Anna ivarsson
viceordforande@kungalvbk.com
Kassör: Kerstin Petersson
Kerstin Petersson
kassor@kungalvbk.com
Sekreterare: Susanne Kihl
Susanne Kihl
sekreterare@kungalvbk.com
Ledamot 1: Heléne Gustafsson
Heléne Gustafsson
ledamot1@kungalvbk.com
Ledamot 2: Britt Staffas Munk
Britt Staffas Munk
ledamot2@kungalvbk.com
Ledamot 3: Daniel Johansson
Daniel Johansson
ledamot3@kungalvbk.com
Suppleant 1: Susanne Nordqvist
Susanne Nodqvist
suppleant1@kungalvbk.com
Suppleant 2: Ingrid Åkerström
Ingrid Åkerström
suppleant2@kungalvbk.com
Show More

© 2019 Kungälvs Brukshundsklubb