Om våra kurser

Kungälv BK har alltid som målsättning att kurserna hålls av välutbildade instruktörer i SBK eller att de har en motsvarande kompetens inom området de håller kurs i. 
Flertalet av de som håller kurs hos Kungälv BK tävlar på elitnivå och många har också deltagit på bl a Bruks-SM med fina placeringar.

Metoder och pedagogik följer SBK:s policy för
hundhållning och främjar ett positivt samarbete mellan dig som förare och din hund.

 

Vårt kursutbud kan variera och så gott som alla kurser på klubben kommer till
genom ideellt arbete. Kursutbudet styrs därför delvis av tillgången på instruktörer. 

För att få gå kurs hos oss måste du vara medlem 

Det är mycket viktigt att alla hundägare som deltar i kursen har ansvarsförsäkring eftersom
hundägaren alltid är ansvarig för skada som har vållats av hans/hennes hund. I ditt medlemskap i
klubben (och därmed även i SBK) har du en försäkring som gäller personskador på klubben och i
samband med klubbverksamhet. Läs mer om försäkringen under Medlemskap.

Det är också viktigt att du har hunden veterinärvårdsförsäkrad. 

Hunden ska vara vaccinerad 

Vid första kurstillfället ska du visa upp ett giltigt vaccinationsintyg för valpsjuka. En hund under ett år
ska vara vaccinerad mot valpsjuka vid lägst tio veckors ålder. Hund över ett år ska vara vaccinerad vid
ettårsåldern eller senare, dock inte för mer än fyra år sedan. I övrigt ska varje hundägare hålla sig
informerad om nödvändiga vaccinationer för sin hund. 

Saknar du någon kurs kan du alltid maila ditt intresse till kurs@kungalvbk.com .